ระเบียบการรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

1. ผู้ว่าจ้างเลือกแบบบ้าน 

2. สถาปนิกให้คำปรึกษา - ออกแบบบ้าน

3. ปรับปรุงแบบบ้านให้สอดคล้องต่อการใช้งาน

4. ท่านเจ้าของบ้านวางเงินมัดจำ

5. เซ็นสัญญา

6. บริการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง

7. ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

8. บริการยื่นขอเลขที่ประจำบ้าน - มิเตอร์ประปา - มิเตอร์ไฟฟ้า

9. ส่งมอบบ้าน

Visitors: 17,831