ระเบียบการรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.) ผู้ว่าจ้างเลือกแบบบ้าน 

2.) สถาปนิกให้คำปรึกษา - ออกแบบบ้าน

3.) ปรับปรุงแบบบ้านให้สอดคล้องต่อการใช้งาน

4.) ท่านเจ้าของบ้านวางเงินมัดจำ

5.) เซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้าน

6.) บริการยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง

7.) ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

8.) บริการยื่นขอเลขที่ประจำบ้าน - มิเตอร์ประปา - มิเตอร์ไฟฟ้า

9.) ส่งมอบบ้าน

Visitors: 21,365