แบบบ้านมาตรฐาน

แบบบ้านมาตรฐาน

โดยสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ ได้ทำการวิเคราะห์และทำการออกแบบ

เพื่อตอบรับต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและการใช้งานของพื้นที่ภายในบ้าน

อย่างคุ้มค่าในทุกตารางนิ้ว

 

* มีความสนใจสามารถติดต่อขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางบริษัท

Visitors: 21,364