การรับประกัน

 

 

 

" เรารับประกันโครงสร้าง

การทุดตัวตลอดอายุการใช้งาน 15 ปี

ประกันการรั่วซึมของแผ่นหลังคา เนื่องจากการมุงเป็นเวลา 5 ปี

การกำจัดปลวกและแมลง 3 ปี "

Visitors: 16,910